Termín konání: 3. října 2018

Místo konání: 

Kongresový sál Autoklubu České republiky, Opletalova 9, 110 Praha 1

Pořadatel:

Interní hematologická klinika FNKV, Šrobárova 1150/50, Praha 10

Odborný garant: 

Prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA., přednosta Interní hematologické kliniky FNKV, Šrobárova 1150/50, Praha 10

Odborný program

18.00 – 18.30

Registrace

18.30 – 19.15

MUDr. Irena Muchová (angiolog – ambulantní praxe P5): Žilní onemocnění v ordinaci praktického lékaře

19.15 – 20.00

Prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA. (hematolog – Interní hematologická klinika FNKV P10): Anémie v ordinaci praktického lékaře

20.00 – 20.30

Diskuze

20.30 – 21.30

Občerstvení

Akreditace

Sympozia jsou pořádány dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a ohodnoceny kredity. Každý účastník obdrží osvědčení ČLK.

Kontaktní osoba

Forinel Trading SE

Mgr. Jan Saglena

Tel.: 736 622 225

E-mail: jan.saglena@forinel.eu 

Pořadatel

Hlavní partner

Organizátor

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment