Navigační atlas dolní končetiny pro aplikaci botulotoxinu

 Workshop 24. září 2020 v 17:00

Místo konání: Hotel Grandior, Na Poříčí 1052/42, 110 00 Praha

Odborný garant: Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Kolektiv autorů: As. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., Mgr. Ota Gál, Ph.D., as. MUDr. Martina Hoskovcová Ph.D., Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., Bc. Rebeka Korteová a Mgr. Martin Srp, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Pořadatel: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze


Dovolujeme si Vás pozvat na workshop spojený s křestem a prezentací nového NAVIGAČNÍHO ATLASU DOLNÍ KONČETINY pro aplikaci botulotoxinu, který funguje na bázi interaktivní internetové aplikace. Atlas umožňuje práci s navigačními kresbami, fotografiemi, obrázky a videi ultrazvuku s cílem získat praktické znalosti při vyhledávání a injekční aplikaci botulotoxinu do jednotlivých svalů dolní končetiny postižené spasticitou nebo dystonií. Atlas má ambici být nástrojem pro výuku a klinickou práci začínajících i zkušených lékařů, neboť vedle často aplikovaných svalů přináší návody, jak vyhledat a aplikovat svaly, které se aplikují spíše výjimečně.

Workshop je vhodný pro neurology a rehabilitační lékaře, kteří chtějí aplikovat nebo již aplikují botulotoxin pomocí ultrazvuku.

Každý účastník semináře obdrží uživatelskou licenci ATLASU zdarma.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a bude ohodnocena 3 kredity.

Navigační atlas dolní končetiny pro aplikaci botulotoxinu

Lektor Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Odborný program:

16.30–17.00

Registrace

17.00–17.15   

Představení koncepce ATLASU

17.00–19.00   

Interaktivní práce s ATLASEM formou praktických ukázek interaktivního vyšetřování jednotlivých segmentů a svalů DK s použitím ultrazvuku.

19.00–19.30   

Panelová diskuse

Po ukončení akce Vás zveme na malé občerstvení

Partneři workshopu

Kontakt na organizátora

Veronika Slámová
Tel.: 733 768 059
E-mail: veronika.slamova@forinel.eu

1998 - 2020 © Forinel Trading SE