Farmakoterapie těhotných, fertilita a vaginální infekce

Vážení,

jménem pana docenta Faita, odborného garanta, děkujeme všem 577 účastníkům sedmi seminářů na témata

 • ATB v těhotenství
 • Farmakoterapie v těhotenství a kojících
 • Fertilita
 • Vaginální infekce,

které jsme organizovali pro Gynekologicko-porodnickou kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2.

Již nyní pracujeme na další řadě seminářů pro rok 2016.

Včas Vás budeme informovat.

S pozdravem za Forinel Jan SaglenaAkreditace ČLnK

Odborná sympozia jsou zařazeno Českou lékárnickou komorou do celoživotního vzdělávání a jsou ohodnocena 5 body. Každý účastník obdrží osvědčení ČLnK.

Akreditace ČLK

Odborná sympozia jsou pořádána dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a ohodnocena 3 kredity. Každý účastník obdrží osvědčení ČLK.

Řečníci

MUDr. Tomáš Doležal, PhD.

Absolvoval 1. lékařskou fakultu UK obor lékařství, působil jako odborný asistent Ústavu farmakologie 3. LF UK, kde také obhájil svou PhD práci ve farmakologii. V současné době je ředitelem Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s. (iHETA) a medicínským ředitelem komerční výzkumné organizace VALUE OUTCOMES s.ro. Je místopředsedou České farmakoekonomické společnosti, šefredaktorem časopisů Farmakoterapie a Farmakoekonomika. Jako externí pedagog působí na 2. LF UK a FBMI ČVUT.

Čtěte více

Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. se narodil roku 1971 v Praze. V roce 1995 ukončil studium na 1. lékařské fakultě UK Praha. Praxi zahájil na 2. interní klinice FNKV. Od roku 1996 dosud pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice VFN v Praze, kde složil atestace I. i II. stupně v oboru.

Je autorem a spoluautorem více jak 350 odborných původních a přehledových prací i přednášek ale i popularizujících článků a cestopisných črt. Publikuje zejména v oblasti klimakterické a reprodukční medicíny. Je autorem knih Klimakterická medicína, Estrogenní deficit, Antikoncepce, Almanach ambulantní gynekologie, Očkování proti lidským papilomavirům, Přechodem bez obav, Volně prodejné přípravky v gynekologii. Spoluautorem knih Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví a Hyperestrogenní stavy v gynekologii.

Získal cenu děkana l. LF UK za nejlepší práci v oboru Klinická biochemie za rok 2006, jako člen kolektivu autorů Cenu rektora University Karlovy za rok 2007. Za první vydání knihy Preventivní medicína obdržel Cenu České internistické společnosti a Cenu předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně za rok 2008.

V letech 2003 – 2005 byl řešitelem grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR: Metabolické aspekty hormonální substituční terapie. Na toto téma obhájil v roce 2008 disertační práci postgraduálního studia. Je školitelem studentů doktorského studijního programu experimentální chirurgie.

Je vedoucím redaktorem časopisu Praktická gynekologie a členem redakční rady časopisu Klimakterická medicína. Je předsedou České menopauzální a andropauzální společnosti a místopředsedou Sekce pro otázky menopauzy ČGPS ČLS JEP, členem International Menopause Society, HPV College a European Society of Human Reproduction and Embryology.

Čtěte více

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. je docentkou klinické psychologie Sexuologického ústavu 1.LF UK a VFN v Praze. V Praze založila Institut partnerských vztahu a ve Všeobecné fakultní nemocnici oddělení somatopsychiky, kde se dlouhodobě věnuje onkologickým pacientům. Zabývá se psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, především psychoonkologií, psychosomatikou, problematikou bolesti, lidských vztahu a sexuálního chování. Publikovala desítky odborných i populárních článku, je samostatnou autorkou několika knih.

Čtěte více

PharmDr. Jana Matušková

Studium na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové jsem ukončila v roce 1985 v oboru klinická farmacie. Letos tedy oslavím 30 let své nepřetržité působnosti v oboru lékárenství.

Zkušenosti získané v lékárnách i na manažerských pozicích se snažím nyní zúročit při své lektorské práci. Mými klienty jsou nezávislé lékárny i velké lékárenské řetězce, jak v Česku, tak na Slovensku. Pracuji jako lektor i se studenty na farmaceutické fakultě.

Motivuji lékárny ke změně stylu dispenzační práce a krůček po krůčku se snažíme obnovit důstojnost naší lékárenské profese. Raduji se s nimi z každého malého úspěchu. Děkuji každému, kdo se k nám přidá …

Čtěte více

Kontaktní osoba

Andrea Fůsková,

E-mail: Andrea.Fuskova@forinel.eu,

Tel.: 733 710 382Pořadatel

Gynekologicko-porodnická klinika VFN

Organizátor

Forinel Trading

Program seminářů:

17.30 – 18.00 Registrace
18.00 – 20.00 Odborný program

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Farmakoterapie těhotných a nová doporučení FDA
Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.
Tajemství zplození a dámský klobouk ( pro širší info mužská a ženská fertilita, mužská erekce,…)
Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Vaginální infekce a nespecifická podpora imunity
PharmDr. Jana Matušková
„Jak prodat odbornost“ Odbornost, marketing, ekonomika a etika dispenzační práce v lékárně

20.00 – 20.15 Diskuze

Termíny a místa konání:

24.09.15 Brno, Hotel Bobycentrum, Sportovní 559/2a

15.10.15 Praha 1, Autoklub ČR, Opletalova 29

03.11.15 České Budějovice, Hotel Budweis, Mlýnská 6

12.11.15 Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 385/55

19.11.15 Ostrava, Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2

24.11.15 Hradec Králové, Hotel U Královny Elišky, Malé náměstí 117

02.12.15 Plzeň, Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň

Registrace na seminář

UzavřenaPartneři

easyMed
Sandoz

Vystavovatelé

BENESE
BERLIN-CHEMIE
Chytré miminko SUPERFOLIN 1
Dr. Müller Pharma
FAVEA Plus
femibion
Green-Swan Pharmaceuticals
Heaton
Mamavit
MERCK
Mylan
ONAPHARM
Pierre Fabre

Mediální partneři

MEDICAL TRIBUNE
REMEDIA

4 Comments

 1. mám zájem o info o imunitě nejen ve formě sympozia.
  Event. i o vzorek Bactoralu.
  Děkuji a přeji h. den
  L. Martinková, 407 55 Dolní Podluží 432, pakt. lékař pro dospělé, tel 412 379 216

  • Vážená pani doktorko, děkujeme za Váš zájem, o plánovaných sympoziích Vás budeme informovat a kontakt na Vás jsme zaslali na společnost FAVEA, která ráda vyřídí zájem o vzorek. S pozdravem Jan Saglena

 2. Mam zájem o více informaci o imunitě a možnostech jejího ovlivněni. Dekuji

  • Dobrý den! Na tento rok plánujeme další sympózia na toto téma. Sledujte naše stránky nebo si objednejte novinky o Forinelu na http://www.forienl.eu. Děkujeme za Váš zájem! S pozdravem Jan Saglena

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment