ODBORNÁ KONFERENCE

„Psychologie a komunikace – nosné pilíře v profesi neonatologické sestry“

9. listopadu 2018 9:00 – 15:00

MALÝ SÁL – PALÁC ŽOFÍN PRAHA

Odborná konference se koná v rámci oslav Světového dne předčasně narozených dětí. Pořadatelem oslav je spolek Nedoklubko, člen mezinárodní organizace EFCNI a agentura Plus Production Prague. Akce se koná pod záštitou Magistrátu hl.m. Prahy a Městské části Prahy 1. Nad odbornou konferencí převzalo záštitu Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Patronem aktivit Nedoklubka je MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. – primář novorozeneckého oddělení FN Olomouc a senátor PČR.

8:30-9:00 – Registrace

9:00-9:05 – Zahájení konference

9:05-9:15 –  Úvodní slovo Mgr. Alice Strnadové, MBA

BLOK I: Životní jubileum PhDr. Daniely Sobotkové, CSc. – návrat ke kořenům a aktuální činnost Nedoklubka

Předsedající: Mgr. Hana Jahnová, Martina Wortylová Opava

9:15 –   9:45 Nedoklubko – pro všechny blízké předčasně narozeného děťátka

Lucie Žáčková

9:45 – 10:15 Vztah matka – dítě a jeho význam pro vývoj dítěte

PhDr. Daniela Sobotková, CSc., místopředsedkyně sekce „Raný vývoj dítěte“, Českomoravská psychologická společnost

10:15-10:45 – Přestávka na kávu

BLOK II: Předsedající: MUDr. Libuše Kovářová, Ing. Bogdan Siderek

10:45-11:05 Život v kufříku – význam životního příběhu

Martina Wortylová Opava; Iva Říhová

11:05 -11:25 Když chybí maminčina náruč – nedonošené děti v pěstounské péči na přechodnou dobu

Alžběta Hlásková, Dobrá rodina

11:25-11:45 Příběh maminky – Jak i jedno slovo dokáže podpořit

Ing. Ivana Melenová, Ph.D.  & Ing. Iveta Lukášová

11:45-12:00 Značka Pampers – podpora zdravého a šťastného vývoje dětí, i těch nejmenších

Ing. Michala Centnerová – Pampers Central Europe Market, Strategy & Planning

12:00-13:00 – oběd

BLOK III: Předsedající: PhDr. Daniela Sobotková, CSc., Ing. Bogdan Siderek

13:00-13:20 Neonatologická sestra – profese jako poslání

MUDr. Libuše Kovářová, Neonatologické oddělení, FN Brno

13:20-13:40 Vývoj předčasně narozených dětí pohledem vývojové psychologie

 Doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D., Psychologický ústav FF MU Brno

13:40-14:00 Předčasně narozené dítě v péči dětské klinické psychologie

Mgr. Hana Jahnová, Neonatologické oddělení, FN Brno

BLOK IV: Předsedající: Doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

14:00-14:55 Celosvětové hledání životní síly ve zdravotnictví

Jak v dnešním rychlém světě hledat a najít sílu a energii v našem životním poslání?

Ing. Bogdan Siderek

14:55-15:00 Závěr konference

Odborný garant

Mgr. Hana Jahnová, dětská klinická psycholožka, Neonatologické oddělení FN Brno, Prezidentka Asociace klinických psychologů ČR

Záštity:

Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, Ministerstvo zdravotnictví ČR

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., senátor PČR a primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc

Kontaktní osoba za pořadatele

Lucie Žáčková, výkonná ředitelka Nedoklubka, zackova@nedoklubko.cz, 608 888 778

Kontaktní osoba za spoluorganizátora

Mgr. Jan Saglena, jan.saglena@forinel.eu, 736 622 225

Akreditace

Naše odborná konference bude akreditována ČAS.

Generální partner konference

Hlavní partneři konference

Pořadatelé

 

Partneři