Konferencia neštátnych urológov jar 2019

Diagnostické a liečebné postupy v ambulantnej urológii

Novinky z kongresu EAU

Súdnoznalectvo v urológii

Ekonomické odčlenenie SUS od SLS

Problémy v privátnej urologickej praxi

Odborným garantem je Slovenská urologická spoločnosť

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment