• Metabolické aspekty

  • kruh

  • piktogram metabolicke aspekty

Od metabolického syndromu k metabolickým aspektům interních onemocnění

cyklus sympózií na téma metabolických poruch mají již svou tradici, pořádáme již 11. ročník. Srdečně opět zveme a těšíme se na vás.

S pozdravem

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., 1. lékařská fakulta UK Praha, odborný garant projektu

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment