Cyklus sympózií Metabolické aspekty

Od metabolického syndromu k metabolickým aspektům interních onemocnění cyklus sympózií na téma metabolických poruch mají již svou tradici, pořádáme již 11. ročník. Srdečně opět zveme a těšíme se na vás. S pozdravem Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., 1. lékařská fakulta UK Praha, odborný garant projektu