Srdečně Vás zveme na odborný seminář s názvem

NOVÉ MOŽNOSTI A TRENDY

V ODBORNÉ PODPOŘE SPÁDOVÝCH AMBULANCÍ

dne 8. 10. 2015 v 16.00 hodin

Kavárna a restaurace NA BŘEHU, Na Břehu 3, Praha 9 – Vysočany

(200 metrů od Polikliniky Vysočany s možností parkování)

Odborný garant: MUDr. Peter Benko

Pořadatel

CLINICUM

Spolupořadatel

SPMU

Odborný program:

16.00 – 16.20

Registrace & coffee break

16.20 – 16.40

MUDr. Jiří Fencl, vedoucí lékař chirurgie, Poliklinika Vysočany

Jednodenní chirurgie – nový trend v moderní chirurgické léčbě, široké spektrum výkonů s maximálním komfortem pro pacienta

16.40 – 17.00

MUDr. Peter Benko, vedoucí lékař gastroenterologie, Poliklinika Vysočany

Gastroenterologie – nové možnosti a doporučení v diagnostice i léčbě

17.00 – 17.20

RNDr. Olga Pokorná, vedoucí laboratoří CentroLab s.r.o.

Moderní laboratoř – od odběru přes široké diagnostické spektrum po doručení výsledků lékaři

17.20 – 18.00

MUDr. Alena Bílková, Ph.D., vedoucí lékařka Mammacentra Zelený pruh

MUDr. Darka Kučerová, vedoucí lékařka oddělení RDG a zobrazovacích metod, Poliklinika Vysočany

Mamograf & CT – standard moderního radiodiagnostického pracoviště

18.00 – 18:15

Diskuse

18.15 – 20.00

Raut s možností návštěvy výše uvedených pracovišť

Akreditace

Odborné semináře jsou pořádány dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a ohodnoceny kredity. Každý účastník obdrží osvědčení ČLK.

Kontaktní osoba

Andrea Fůsková, 736 622 241, andrea.fuskova@forinel.eu

Organizátor

Forinel Trading

Místo konání semináře