Název sympozia: Den uveitid 2014

Počet účastníků: 163

Místo konání :
Vzdělávací a informační centrum FLORET
Květnové náměstí 391
252 43 Průhonice

Datum: 24. října 2014

Sympozium bylo zařazeno do systému celoživotního vzdělávání ČLK a bylo ohodnoceno certifikátem

Odborná garance akce:
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.
předsedkyně České oftalmologické společnosti při ČLS JEP

doc. MUDr. Eva Říhová, CSc.
vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid,
Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha

členky organizačního výboru a koordinátorky akce

doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.
Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha

doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.
Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Další členky organizačního výboru:

As. MUDr. Michaela Brichová
Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha

MUDr. Dagmar Jeníčková
Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Alena Loukotová
Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Odborný program

8:00 – 9:00 Registrace, výstava firem
9:00 – 10:30 1. blok přednášek
předsedající: Krásný J., Říhová E.
Říhová E.
Uveitidy – úvod (15 min.)
Krásný J.
Hypersenzitivní mechanismy u uveitid a dalších očních patologií (10 min.)
Krásný J.
Pars planitida u dětí (10 min.)
Heissigerová J., Svozílková P., Brichová M., Jeníčková D.,
Mazná M., Říhová E.
Cystoidní makulární edém u nitroočních zánětů a jeho léčba (15 min.)
Petrušková D., Pochop P., Štěpánková J., Dotřelová D.
Léčba chronického cystoidního makulárního edému u pacienta po PPV při intermediální uveitidě intravitreálním implantátem dexamethasonu – kazuistika (10 min.)
Petrušková D., Pochop P., Kodetová M., Štěpánková J.,
Dotřelová D.
Pars plana vitrektomie jako protizánětlivá léčba při intermediální uveitidě refrakterní na celkovou léčbu (10 min.)
10:30 – 11:15 Coffee break, výstava firem
11:15 – 12:30 2. blok přednášek
předsedající: Gajdošová M., Heissigerová J.
Kodetová M., Petrušková D., Pochop P., Dotřelová D.
Intermediální uveitida jako první projev roztroušené sklerózy, která se manifestovala s 12-letou latencí (10 min.)
Rybárová N., Karkanová M., Uhmannová R., Vlková E.
Současný výskyt panuveitidy v souvislosti s roztroušenou sklerózou a hemangiomu cévnatky – kazuistika (10 min.)
Gajdošová M., Ondrejková M.
Neovaskularizácie terča zrakového nervu pri juvenilnej reumatoidnej artritídě (10 min.)
Löfflerová V.
Polyarteriitis nodosa (10 min.)
Brichová M., Heissigerová J., Svozílková P., Jeníčková D.,
Mazná M., Říhová E.
Čtvrtstoletí imunosupresivní léčby endogenních uveitid (15 min.)
Loukotová A.
Léčba akutní přední uveitidy z pohledu zdravotní sestry (8 min.)
12:30 – 13:45 Přestávka na oběd
13:45 – 15:30 3. blok přednášek
předsedající: Landová A., Svozílková P.
Jeníčková D., Brichová M., Svozílková P., Heissigerová J.,
Mazná M., Říhová E.
Retinochoroiditis toxoplasmosa (10 min.)
Landová A., Kožner P.
Papiloflebitis a CME (syfilis) – kazuistika (10 min.)
Vláčil O., Bábková B.
Závažný průběh aspergillové infekce u neimunosuprimovaného pacienta (10 min.)
Svozílková P., Beňová A., Brichová M., Heissigerová J.,
Jeníčková D., Kalvodová B., Říhová E.
Infekční uveitidy u non-HIV imunodeficientních pacientů (10 min.)
Bábková B., Vláčil O.
Problematika diagnostiky a terapie oční formy lymfomu (15 min.)
Gajdošová M., Ondrejková M., Jančo L.
Primárny intraokulárny lymfóm (PIOL) – kazuistika (10 min.)
Karkanová M., Rybárová N., Uhmannová R., Vlková E.
Maskující syndromy – kazuistiky (10 min.)

 

Forinel Trading SE
Na hlídce 1329/22
130 00, Praha
e-mail: info@forinel.eu
web: https://www.forinel.eu/

kontaktní osoba:
Zdeněk Lopour
gsm: +420 736 622 208
e-mail: zdenek.lopour@forinel.eu