Název sympozia: Den uveitid 2012

Počet účastníků: 156

Místo konání :
Vzdělávací a informační centrum FLORET
Květnové náměstí 391
252 43 Průhonice

Datum: 26.10.2012

Sympozium bylo zařazeno do systému celoživotního vzdělávání ČLK a bylo ohodnoceno certifikátem

Odborná garance akce:
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.
předsedkyně České oftalmologické společnosti při ČLS JEP

doc. MUDr. Eva Říhová, CSc.
vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid,
Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha

členky organizačního výboru a koordinátorky akce

doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.
Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha

doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.
Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Další členky organizačního výboru:

As. MUDr. Michaela Brichová
Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha

MUDr. Dagmar Jeníčková
Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Alena Loukotová
Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Odborný program

 

8:00 – 9:00 Registrace, výstava firem
9:00 – 10:45 1. blok přednášek
předsedající: Krásný J., Říhová E.
Říhová E.
Uveitidy – úvod (15 min.)
Heissigerová J., Říhová E., Svozílková P., Brichová M., Jeníčková D.
Současné přístupy k léčbě neinfekčních uveitid (15 min.)
Krásná J., Krásný J.
Hodnocení efektivnosti léčby neinfekčních uveitid (10 min.)
Sokačová P., Šach J., Krásný J.
Klinické rozhraní problematiky sarkoidózy (10 min.)
Brichová M., Svozílková P., Heissigerová J., Jeníčková D., Říhová E.
Uveitida a roztroušená skleróza mozkomíšní (10 min.)
Löfflerová V., Kašáková J., Josefík T., Valentová V., Klasová M.
Vaskulitidy – kazuistiky a srovnání (10 min.)
Klapuchová D., Jílek D.
Antifosfolipid-like syndrom (10 min.)
Szabó E., Brichová M., Svozílková P., Říhová E.
Behcetova nemoc – kazuistika (10 min.)
10:45 – 11:30 Coffee break, výstava firem
11:30 – 13:15 2. blok přednášek
předsedající: Landová A., Heissigerová J.
Krásný J., Brož L., Kripner J.
Iritida vyvolaná elektrickým výbojem (10 min.)
Beňová A., Palasová B., Brichová M., Svozílková P., Heissigerová J., Říhová E.
Syndrom mizejících bílých teček – MEWDS (10 min.)
Andrenacciová E., Baušteinová P.
Intermediální uveitida či pars planitida? (10 min.)
Krásný J., Hrubá D., Netuková M.
Uveitida v komplexu očního postižení podmíněného infekcí Chlamydia pneumoniae (10 min.)
Petrušková D., Kodetová M., Pochop P., Dotřelová D.
Lymeská borelióza jako příčina bilaterální neuroretinitis s výraznou jednostrannou hvězdicovitou makulopatií u osmileté dívky (10 min.)
Jeníčková D., Brichová M., Heissigerová J., Svozílková P., Říhová E.
Retinochoroiditis toxoplasmosa (10 min.)
Landová A., Hynie J., Ernest J.
HIV – neobvyklé oční nálezy (kazuistiky) (10 min.)
Loukotová A.
Uveální ambulance z pozice zdravotní sestry (10 min.)
13:15 – 15:00 Přestávka na oběd
15:00 – 16:15 3. blok přednášek
předsedající: Feuermannová A., Svozílková P.
Bábková B., Vláčil O.
Maskující syndrom – maligní melanom (10 min.)
Feuermannová A., Rencová E.
Nitrooční lymfom (10 min.)
Klapuchová D., Říhová E., Pytlík R.
Léčba nitroočního lymfomu – kazuistika (10 min.)
Krabcová I., Svozílková P., Heissigerová J., Brichová M., Jeníčková D., Dvořák J., Říhová E.
Diagnostika a terapie u pacienta
s primárním nitroočním lymfomem (10 min.)
Svozílková P., Heissigerová J., Brichová M., Jeníčková D., Kalvodová B., Dvořák J., Říhová E.
Koincidence CMV retinitidy a nitroočního lymfomu u pacientky se systémovým non-Hodgkinským lymfomem (10 min.)

 

Organizátor:

JS Partner s.r.o.
Upolínová 280/7
150 00 Praha 5
tel: +420 257 222 888
fax: +420 257 223 146
e-mail: info@js-partner.cz
web: http://www.js-partner.cz/

kontaktní osoba pro účastníky:
Zdeněk Lopour
tel.: 736 622 208
e-mail: zdenek.lopour@js-partner.cz