Název sympozia: Den uveitid 2008

Počet účastníků: 227

Místo konání :
Vzdělávací a informační centrum FLORET
Květnové náměstí 391
252 43 Průhonice

Datum: 24.10.2008

Sympozium bylo zařazeno do systému celoživotního vzdělávání ČLK a bylo ohodnoceno certifikátem

Organizační výbor:

předsedkyně organizačního výboru a odborná garantka akce:
Doc. MUDr. Eva Říhová, CSc.
vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid, Oční klinika VFN a 1. LF UK

členové organizačního výboru:
MUDr. Michaela Brichová, Oční klinika VFN a 1. LF UK
As. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., Oční klinika VFN a 1. LF UK
MUDr. Dagmar Jeníčková, Oční klinika VFN a 1. LF UK
As. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D., Oční klinika VFN a 1. LF UK

Organizátor:

JS Partner s.r.o.
Upolínová 280/7
150 00 Praha 5
tel: +420 257 222 888
fax: +420 257 223 146
e-mail: info@js-partner.cz
web: http://www.js-partner.cz/
kontaktní osoba pro účastníky:
Zdeněk Lopour
tel.: 736 622 208
e-mail: zdenek.lopour@js-partner.cz

kontaktní osoba pro partnery:
Mgr. Jan Saglena
tel.: 736 622 225
e-mail: jan.saglena@js-partner.cz

Hlavní sponzor

Vystavovatel
     

Pořadatel

Mediální partner:
Česká a Slovenská oftalmologie